Благодарение на добрата комуникация между Община Ботевград и Министерството на труда и социалната политика, проблемът с Дневния център за деца и младежи с увреждания ще бъде решен. След изтичане на срока за реализация на проекта, по който бе осигурено финансиране на тази социална услуга, то тя ще продължи да се предоставя като делегирана от държавата дейност. 


В писмо до Община Ботевград министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по категоричен начин заявява, че дейността на Дневния център за деца и младежи с увреждания в Ботевград ще се финансира от държавата, считано от 1 януари 2019 г. По този повод кметът Иван Гавалюгов е внесъл докладна записка в ОбС с актуализация на бюджета на Община Ботевград за 2018 г.


„От чисто формална гледна точка се налага да бъде гласувано такова решение в Общински съвет – Ботевград. Налага се за няколко дни да обезпечим със средства от общинския бюджет функционирането на Центъра. Направените разходи ще ни бъдат възстановени от бюджета на Министерството за 2019 г.“ – заяви днес Иван Гавалюгов по време на редовния брифинг с медиите.


„Дневният център за деца и младежи с увреждания в Ботевград ще продължи да работи като делегирана от държавата дейност с осигурено финансиране от Министерството на труда и социалната политика. Това ни бе официално заявено от министър Петков в писмото до общината“ – съобщи кметът Гавалюгов.